Informatie voor verwijzers

Een patiënt verwijzen naar CooL

CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Onze tien geaccrediteerde leefstijlcoaches in regio Zuid Kennemerland zijn aangesloten bij de HCZK en verwijzing loopt uitsluitend via Health Connected.

Het CooL-programma richt zich op gewichtsreductie door een verbetering van leefstijl en langdurige begeleiding op het gebied van gedragsverandering. Een traject duurt twee jaar en bestaat uit een combinatie van 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele coachsessies.

Inclusiecriteria

Overgewicht (BMI 25 – 30) én met (matig) verhoogd risico op:

  • cardiovasculaire aandoeningen (HVZ)
  • diabetes mellitus type 2 (DM2)
  • slaapapneu
  • artrose
  • Buikomvang >88 (vrouw) / >102 (man)

OF

Obesitas (BMI hoger dan 30)

Verwijzen

Bekijk samen met uw patiënt het overzicht met locaties en coaches. Zodra bekend is naar welke leefstijlcoach de patiënt gaat, verwijst u deze uitsluitend in Health Connected naar het GLI-programma CooL.